Mistrz i Morze 2013

Co się stanie, kiedy wybitny artysta malarz zakocha się w widoku morza? Powstać może dzieło znacznie wykraczające poza powszechne wyobrażenie – pejzażu, obrazu portu, czy wybrzeża. Nawet, jeśli temat ten wprost pojawi się na obrazie – będzie nosił rys indywidualny, unikalny, przesycony bogatym doświadczeniem i doskonałym warsztatem twórczym.

Wystawa „Mistrz i morze” to prezentacja dzieł trzynastu wybitnych polskich twórców malarstwa i pierwsza z cyklu ekspozycji przygotowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej ArtGalle podejmująca temat morza i jego okolic. Wyzwanie, które w europejskim malarstwie obecne jest od XVII wieku i ma swoich wielkich mistrzów, podjęli współcześni polscy mistrzowie – profesorowie, autorytety w dziedzinie malarstwa, cenieni artyści wyznaczający trendy w sztuce najnowszej. Jakie są efekty ich pracy? Współczesne malarstwo marynistyczne prezentowane w tej kolekcji ukazuje ogromną paletę możliwych realizacji tematu – od scen realistycznych, kojarzonych z tradycyjnym pejzażem, poprzez malarstwo czerpiące z tradycji impresjonizmu i ekspresjonizmu, do uruchomienia symboliki zawartej w detalach i odwołaniach do oniryczności.

Miejscem prezentacji jest Szczecin – miasto dla malarstwa i twórczości marynistycznej szczególne, wpisujące się w pomorski krajobraz widziany m.in. kanonicznymi dla tego regionu przedstawieniami autorstwa Caspara Davida Friedricha. Szczecin na początku sierpnia 2013 roku, kiedy odbywa się wernisaż, jest także miejscem wielkiego święta ludzi zakochanych w morzu, miejscem Finału Regat Wielkich Żaglowców The Tall Ships Races 2013. Połączenie pasji, energii ludzi morza z twórczością artystyczną ma więc w czasie pojawienia się wystawy wymiar szczególny.

Realizacja tak ważnej ekspozycji szybko spotkała się przychylnością wielu osób i instytucji, które wsparły wydarzenie. Honorowy patronat nad wystawą „Mistrz i morze” objął prezydent Miasta Szczecin, Piotr Krzystek. Przedsięwzięcie zyskało też otwartych na twórczość artystyczną mecenasów, bez których wystawa nie mogłaby się odbyć.

Punktem wyjścia do poznania świata artystów jest jedno pytanie, które zadałam każdemu z nich: Czym dla Ciebie jest morze? Odpowiedzi mogą Państwa zadziwić nie mniej, niż realizacje artystyczne. Zapraszam na spotkanie z „Mistrzami i morzem”.

Jolanta Szczepańska
Kurator wystawy
Galeria Sztuki Współczesnej ArtGalle