Jan Kanty Pawluśkiewicz w Filharmonii

Malarstwo Jana Kantego Pawluśkiewicza. Wernisaż w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

kanty