Rzeźba

Sylwester Ambroziak

Teresa Babińska

Jarosław Bogucki

Maciejka Bokrzycka

Jerzy Bokrzycki

Marta Branicka

Joanna Buczak

Lena Chmielnik

Elżbieta Janczak-Wałaszek

Katarzyna Nowak

Anna Sita

Małgorzata Turło

Dariusz Wieczerzak

Maria Wojtiuk

Anna Zamorska